Alkyleren

een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen

Gerelateerd