RSI in het nieuws

Een compilatie van het nieuws over RSI (repetitive strain injury), ook wel muisarm genoemd, in 2007 t/m 2009.

RSI komt veel voor bij kappers (oktober 2007)

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) lijdt ruim een derde van de kappers aan RSI of heeft rugklachten. Een vijfde heeft een vorm van huideczeem. RSI behoort, naast huidallergieën en irritaties aan luchtwegen, tot de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim onder kappers. Onder andere het werken met niet in hoogte verstelbare stoelen, scharen die onvoldoende ondersteuning bieden aan de vingers en het gebruik van ongezonde haarcosmetica worden genoemd als veroorzakers.

bron: nu.nl

Slecht meubilair op basisscholen oorzaak van RSI (maart 2008)

Volgens fysiotherapeut en ergonoom Bart Meijer zijn de meeste computers op basisscholen goed, maar aan stoelen en bureaus wordt te weinig aandacht geschonken: er zijn vaak geen in hoogte verstelbare krukjes of stoelen aanwezig en computers staan op vaste tafelbladen. Kinderen moeten zich daardoor soms in allerlei bochten wringen om goed zicht te krijgen op het beeldscherm. Eerder onderzoek wees al uit dan 70% van de tieners al kampt met RSI klachten als gevolg van verkeerd computergebruik of verkeerd meubilair.

bron: nu.nl

Lang computeren vergroot het risico op RSI niet (juli 2008)

Dat is de conclusie van een onderzoek aan het VU medisch centrum in Amsterdam. Promovendus Stefan IJmker volgde tweeduizend kantoormederwerkers gedurende twee jaar. Een computerprogramma registreerde de tijd die ze kwijt waren aan computerwerk, daarnaast vulden ze iedere drie maanden een vragenlijst in. IJmker constateerde dat er geen relatie bestaat tussen de duur van het computergebruik en arm-, nek- en schouderklachten. Daarentegen zouden factoren als variatie in werktaken, gelijktijdig gebruik van telefoon en computer, lage waardering van werk en een overmatige toewijding aan het werk (bijv. doorwerken tijdens lunchpauzes) wél bijdragen aan de RSI klachten.

bron: nu.nl

Rugklachten en RSI kosten de staat miljarden (oktober 2009)

Maar liefst 9,7 miljard euro! Van de werknemers die meer dan 13 weken afwezig zijn, meldt 19 procent rugproblemen en 13 procent nek-, schouder- en armklachten. In totaal heeft zo’n 15,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking last van dergelijke pijnklachten.

RSI wordt door 30 procent van de vrouwelijke en 23 procent van de mannelijke werknemers gemeld. Deze problemen hebben vaak te maken met het werken in oncomfortable posities, lang in dezelfde houding zitten of staan en herhaalde bewegingen. RSI-klachten kosten Nederland ongeveer 2,1 miljard per jaar als gevolg van afwezigheid en afgenomen productiviteit.

De afgenomen productiviteit kost mogelijk negen keer zoveel als de gezondheidszorg ten gevolge van de klachten zelf. Om dergelijke kosten te verminderen moet er volgens de onderzoekers meer aandacht worden besteed aan ondersteuning en aanpassingen op de werkvloer.

bron: nu.nl

Steeds meer mensen hebben RSI (september 2009)

Uit onderzoek van de RSI-Vereniging blijkt dat het risico last te krijgen van de spieraandoening RSI steeds groter wordt. Het aantal uren dat men achter een beeldscherm werkt stijgt sterk; zo’n 3,7 uur per dag wordt nu achter een beeldscherm doorgebracht. Dit beeldschermwerk wordt als een van de belangrijkste oorzaken gezien van RSI. Ruim 1,8 miljoen mensen (een kwart van de beroepsbevolking) kampt met RSI klachten en dat aantal blijft toenemen. De maatschappelijke schade als gevolg van RSI bedraagt circa 2 miljard euro.

bron: Pleinplus.nl

Lees meer over RSI

Gerelateerd