Azotemie

toename van het stikstofgehalte van het bloed

Gerelateerd