Biotransformatie

omvorming van stoffen binnen het levende weefsel