Bronchinctasie

verwijding van de luchtpijn-vertakkingen

Gerelateerd