Deafferentatie

Of: Desaferrentatie. Afwezigheid of sterke afname van zintuiglijke of sensibele prikkels (bij doofheid blindheid of zenuwlaesies)

Gerelateerd