Deanimatie

Kunstmatige toestand van langdurige hersendood waarbij alleen het hart nog contraheert (samentrekt) en de patiënt wordt beademd.

Gerelateerd