Debulking

In grootte of omvang afnemend bijvoorbeeld van een gezwel

Gerelateerd