Delirium

waanzinnigheid; acuut psychische stoornis t.g.v. lichamelijke aandoening; vergiftiging of onthouding van middelen

Gerelateerd