Depersonalisatie

vervreemding van zichzelf

Gerelateerd

depersonalisatie

vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie)

Gerelateerd