Depletie

lediging; ontlasten van lichaamsvloeistof