Empirisch

wat op ervaring of proefneming berust

Gerelateerd