Glomerulonephritis

ontsteking van de vaatkluwens in de nierschors

Gerelateerd