Hypernatriëmie

te veel natrium in het bloed gepaard gaande met rusteloosheid; spierzwakte; sufheid; stuipen en mogelijk bewusteloosheid

Gerelateerd