Idiosyncrasie

aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen

Gerelateerd