isocoor

gelijk van grootte (bijv. bij pupillen)

Gerelateerd