Jactatie

Of jactatio. Onrustig woelen van koortsige zieken. Jactatie capitis nocturna is het bij kinderen tijdens de slaap voorkomende ritmische bewegen van het hoofd (schuddebollen hoofdbonken).

Gerelateerd