Medische terminologie met de letter A

Hieronder vind je medische termen beginnend met de letter A.

Abacterischvrij van bacteriën
Abactioopgewekte abortus of partus
Abasieonzekerheid bij het lopen
Abcesetterbuil
Abdomenbuik
Abdominaalmet betrekking tot de buik
Abducereneen zijwaartse beweging maken
abductiezijwaartse afvoerende beweging
Abductorenafvoerders; de spieren die een lichaamsdeel van de middellijn af zijwaarts bewegen tegengesteld aan adductoren
Aberrantafwijkend
abiogeneseontstaan van een levend wezen uit levenloze stof
Abiosisniet-levensvatbaar-zijn; vroegtijdige dood door slechte lichamelijke toestand die reeds bij de geboorte bestond
Ablactatiehet staken van de borstvoeding
AblatieAblatio loslating door operatie verwijderen van lichaamsdeel
ablefarieablepharos zonder oogleden
ablutiereiniging afwassing
ABMTautologe beenmerg transplantatie
Abnormaalafwijkend van de norm
Aboraalvan de mond af
Abortusmiskraam
abrachiusgeboren zonder armen
Abrasieafkrabbing
Abruptplotseling
Absencekortstondig bewustzijnsverlies
Absorptieopname
Abstinentieonthouding
abulieof aboulia gebrek aan wilskracht
Abususmisbruik of overmatig gebruik
acampsiegewrichtsstijfheid
Acathisierusteloosheid
Accidenteeltoevallig
Accommodatiescherpstelling vban het oog
Accommodatiestoornissenmoeite met zien (accommodatiestoornissen)
Accumulatieopeenhoping
ACE-remmersbepaalde groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers)
Aciditeitzuurgehalte
Acidosezuurvergiftiging
Acnemeeëters
Acrocyanoseblauwkleuring
Acthhormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel
Actiefwerkzaam
Activerenwerkzaam maken
Activiteitwerking
Acuutplotseling en hevig
Acuut reumaplotseling optredende ontsteking van de gewrichten (acuut reuma)
Acuvteitscherpte
Adaptatieaanpassing
Addictieverslaving
Additioneeltoegevoegd
Additivumtoevoeging
Adenitisklierontsteking
Adenoomgoedaardig klierweefselgezwel
Adequaatpassend bij
Adhesievergroeiing
Adjuvanstoevoegsel
Adnexitisontsteking van de eierstokken en de eileiders
Adolescentjeugdig persoon
Adrenergadrenergisch; m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline
Adrenolyticummiddel dat adrenaline bevat
Adsorptieophoping
Adstringerendsamentrekkend
Adultvolwassene
Adviesraad
Afasiespraakstoornis
Affiniteitaantrekkingskracht
Aftenpijnlijke zweertjes in (het slijmvlies van) de mond
Afterloadnabelasting
Agalactiegebrek aan moedermelk
Agammaglobulinemiegebrek aan bloedeiwit
Agenswerkzame stof
Aggravatieoverdrijving
Aggregatiesamenklontering
Agitatieopwinding; onrust
Agonistspier die zelfstandig werkt
Agranulocytosevermindering van het aantal korrelcellen in het bloed
Agressiviteitneiging tot geweld
Akinesiebewegingsarmoede
Albuminein water oplosbaar eiwit
Alcoholismedrankzucht
Alertoplettend
Alimentairmet betrekking tot de voeding
Alkalischmet betrekking tot alkali (loog; stof die in verbinding met zuur een zout vormt)
Alkaloïdegiftige verbinding van plantaardige stoffen
Alkalosezuurverlies
Alkylereneen waterstofatoom door een alkylgroep vervangen
Allergeenstof die overgevoeligheid veroorzaakt
Allergieovergevoeligheid
Allergischovergevoelig
Allergische rhinitisontsteking van het neusslijmvlies door een overgevoeligheidsreactie gekenmerkt door een verstopte neus; niezen; jeuk; waterige afscheiding en jeukende tranende ogen (allergische rhinitis)
Allergische vasculitisontsteking van de bloedvaten ten gevolge van een overgevoeligheidsreactie soms gepaard gaande met een aandoening van de luchtwegen en de nieren (allergische vasculitis)
allocefalieafwijking in de anatomie van de schedel
allodromiestornis in het hartritme
allodyniestoornis in de pijngewaarwording
allolaliehet spreken van wartaal
Alopeciehaaruitval
alteratiewijziging verandering (bijv. in persoonlijkheid)
Alternatiefanders en even geschikt
Alternerenelkaar afwisselen
alveolairbetrekking hebbend op holten voorzien van holten
Alveolitisgestoorde wondgenezing
alvusbuikorganen buikingewanden
amastieof amazie aangeboren afwezigheid van de borstklier en tepel
Amblyopiaambly-opie (lui oog)
Ambulantin staat om te lopen
Amenorrhoeaamenorroe (wegblijven van de menstruatie)
Amineorganische ammoniakverbinding
Aminozuurbouwstof van de eiwitten
Amnesiegeheugenverlies
Amnionlamsvlies; het binnenste der eivliezen van het embryo in het moederlichaam
Ampuldichtgesmolten medicijnflesje
Anaalmet betrekking tot de aars
Anaboolweefselopbouwend
Anaemiaanemie (bloedarmoede)
Anafylactischals gevolg van overgevoeligheid
Anafylactische shockshock (sterke daling van de bloeddruk; bleekheid; onrust; zwakke snelle pols; klamme huid; verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)
Analepticumversterkend middel
Analgeticumpijnstiller
Analoogovereenkomend met
Analyseontleding
Anamneseondervraging
Ananroobonafhankelijk van zuurstof
Anastomosevaatverbinding
Anatomischmet betrekking tot de anatomie; dat wil zeggen de leer van de structuren (beenderen, spieren, bloedvaten enz.) in levende wezens, ook wel ontleedkunde genoemd.
Androgeenwat mannelijke kenmerken veroorzaakt
Anemiebloedarmoede (anemie)
Anergieafwezigheid van reactie
Anesthesieverdoving
Anesthetica algehele-narcosemiddelen (algehele anesthetica)
Anesthetica lokale-middelen voor plaatselijke verdoving (lokale anesthetica)
Anestheticumpijnverdovend middel
Aneurysmaslagaderbreuk; verwijding van een bloedvat of het hart
Angiitisangitis (verzamelnaam voor die collageenziekten waarbij bloedvatveranderingen op de voorgrond staan); ontsteking van de bloedvaten
Angina Pectorishartkramp
Angineusdoor keelontsteking veroorzaakt
Angio-Oedeemzwelling veroorzaakt door overgevoeligheid
Angioneuroticummet betrekking tot afwijkingen in de vaatzenuwen
Angiotensine II antagonistenbepaalde groep bloeddrukverlagende middelen
Anhydrischwatervrij
Anionischmet negatief geladen deeltjes
Anisocorieongelijkheid van de pupillen
Anogenitaalmet betrekking tot de aars en de geslachtsdelen
Anomalieafwijking
Anorectaalmet betrekking tot aars en endeldarm
Anorexiaanorexia (eetstoornis; gebrek aan eetlust)
Anorganischniet-levend
Anosmieonvermogen om te ruiken
Anovulairanovulatoor (zonder ovulatie)
Anoxiezuurstofgebrek
Anrofagieinslikken van lucht
Anroobafhankelijk van zuurstof
Anrosolspray
Antacidumzuurbinder
Antagonisttegenwerker
Antecedentvoorafgaande gebeurtenis
Antemeticummiddel tegen braken
Antepilepticumgeneesmiddel tegen vallende ziekte
Anterograadzich naar voren uitstrekkend
Anterograde amnesie bij benzodiazepinesGeheugenverlies dat kan optreden enige uren na inname van benzodiazepines. De kans hierop is het grootst indien u minder dan 7-8 uur slaapt (te vroeg ontwaken) (anterograde amnesie bij benzodiazepines)
Anthelminthicumwormdrijvend middel
Anthraxmiltvuur
Anti-Acidummiddel dat zuur tegengaat
Anti-Allergischwat overgevoeligheid tegengaat
Anti-Angineuswat beklemming tegengaat
Anti-Arrhythmicumhartritmeregelaar
Anti-Asthmaticummiddel tegen aamborstigheid
Anti-emeticamiddelen tegen braken
Anti-epilepticamiddelen tegen epilepsie (vallende ziekte))
Anti-Exsudatiefmiddel tegen ontstekingsvocht
Anti-Infectieustegen de infectieverwekker gericht
Anti-Inflammatoirwat ontsteking tegengaat
Anti-Oestrogeenwat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat
Anti-Oxydansstof die bederf onder invloed van de lucht tegengaat
Anti-Parkinsonmiddelenmiddelen tegen de ziekte van Parkinson
Anti-Psychoticumgeneesmiddel dat zinsbedrog vermindert
Antibacterieeltegen bacteriën gericht
Antibiogrambeeld van de gevoeligheid voor bacteriëndodende middelen
Antibiotherapiebehandeling van ziekten met bacteriëndodende middelen
Antibioticummiddel dat bacteriën doodt
Anticholinergicumstof die de werking van een weefselhormoon onderdrukt
Anticoagulansstof die de bloedstolling vertraagt of belet
Anticonceptivamiddelen om zwangerschap te voorkomen (anticonceptiva)
Anticonvulsivummiddel tegen stuipen
anticushetgeen vóór ligt
Antidepressivummiddel tegen ziekelijke neerslachtigheid
Antidiabeticumgeneesmiddel dat suikerziekte tegengaat
Antidiarrhoicamiddelen tegen diarree (antidiarrhoica)
Antidiuretischwat de vorming van urine tegengaat
Antidopaminergischwat de werking van een weefselhormoon tegengaat
Antidotumtegengif
Antifibrinolyticummiddel tegen oplossing van vezelstof
Antifungischwat schimmels doodt
Antigeenlichaamsvreemde stof
Antihistaminicumstof die de werking van histamine vermindert
Antihypertensivumbloeddrukverlagend middel
Antihypotensivamiddelen tegen te lage bloeddruk
Antileproticamiddelen tegen lepra (antileprotica)
Antilichaamantistof
Antimicrobieeltegen ziekteverwekkers gericht
Antimitoticummiddel dat de celdeling verhindert of vertraagt
Antimycoticummiddel tegen schimmelziekte
Antineoplastischwat de vorming van gezwellen tegengaat
Antiphlogisticummiddel dat ontsteking tegengaat
Antiproliferatieftegen snelle groei gericht
Antiprotozoicamiddelen (antiprotozoica) gebruikt bij infecties met eencellige parasieten
Antiprurigineusjeukwerend
Antipyreticumkoortswerend middel
Antisepticumontsmettingsmiddel
Antispasmodicummiddel dat kramp bedaart
antistoffenof antilichamen beschermingsstoffen die in het lichaam worden gevormd als reactie op lichaamsvreemde stoffen (na een infectie of een inenting)
Antitoxinemiddel dat gifstof onschadelijk maakt
Antitrombotischwat de vorming van bloedstolsel tegengaat
Antitumoraaltegen gezwellen gericht
Antitussivumhoestmiddel
Antiviraalwerkzaam tegen virussen
antrotomiechirurgische opening van een holte
antrumholte
Anurieuitblijven van urinevorming
Anusaars
Anxietasangstgevoel
Anxiolyticumgeneesmiddel dat angst en onrust vermindert
aortade grote lichaamslagader die uit de linker hartkamer ontspringt
aortitisontsteking van de aorta
Apathielusteloosheid
apepsieafwezigheid van een stof in de maag waardoor het maagsap niet meer verterend werkt
apextop bijvoorbeeld van de tong of de tandwortel
Aplasieonvolkomen ontwikkeling
Aplastische Anemiebloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes
ApnoeApnoea, apnea (Engels), apneu (correct); Het kort stoppen met ademen, ademstilstand, bijvoorbeeld in de slaap (slaap-apnoe, slaapapneu).  
Apoplexieberoerte/herseninfarct of hersenbloeding
Applicatietoepassing
Approximaalapproximatief (benaderend)
Aquosuswaterig
Aritmieonregelmatige hartslag
Aritmogeenwat onregelmatige hartslag veroorzaakt
Aromatischmet geurstof
Arterieelslagaderlijk
Arteriografiefoto van de slagaders
Arteriolairmet betrekking tot de kleine slagaders
Arterioscleroseaderverkalking
Arterioveneusmet betrekking tot een slagader en een ader
Articulairmet betrekking tot een gewricht
Artificieelkunstmatig
Artralgiegewrichtspijn
Artritisgewrichtsontsteking
artritisgewrichtsontsteking (artritis)
Artropathiegewrichtsaandoening
Artrosegewrichtsaandoening zonder ontsteking
Ascitesbuikwaterzucht
Asepsiskiemvrijheid
Aseptischvrij van ziektekiemen
Aspecifiekniet-specifiek
Aspiratieopzuiging
Assaytoetsing
Assisterenbijstaan
Associatiekoppeling
astasieonvermogen om te staan
Astheniekrachteloosheid
Asthma (bronchiale)aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (asthma (bronchiale))
asymmetrischongelijk van vorm
Asymptomatischzonder ziekteverschijnselen
asynergieonvoldoende samenwerking bijvoorbeeld van spieren
Asystoliehartstilstand
Ataxieonzekere gang; coördinatieproblemen
atelieonvolkomen ontwikkeling
Atheromatosedegeneratie van de vaatwand
AtheroscleroseSlagaderverkalking; toenemende vernauwing van de slagaders; een verharding en verdikking van de bloedvatwand en een verminderde elasticiteit van het bloedvat leidend tot vernauwing van de slagader. Verstopping veroorzaakt een hartinfarct.
Athetoseonwillekeurige bewegingen van vingers en tenen
athyreosisonwerkzame schildklier
Atoniespierslapte
Atopischmet betrekking tot een vorm van overgevoeligheid
Atoxischniet-giftig
Atriaalmet betrekking tot een hartboezem
Atrioventriculairmet betrekking tot hartboezem en hartkamer
Atriumvoorkamer van het hart
Atrofieverschrompeling van organen
Atypischzonder kenmerkende eigenschappen
Auditiefmet betrekking tot het gehoor
Auravoorbode
Auraalmet betrekking tot een voorbode
Auriculairmet betrekking tot het oor
aurisgehoororgaan oor
Auscultatieluisteren naar lichaamsgeruis
Auto-Immuunmet betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels
autolysezelfoplossing het ontledingsproces binnen cellen
Automatieauto-matisme (zelfstandige handelingen en verrichtingen buiten het bewustzijn om)
Autonoomzelfstandig
AV blokbepaalde stoornis in de geleiding van het hart; leidend tot ritmestoornissen (AV blok)
Azoöspermiegebrek aan zaadcellen
Azotemietoename van het stikstofgehalte van het bloed