Medische terminologie met de letter B

Hieronder vind je medische termen beginnende met de letter B.

Babinski reflex van ~afwijkend verloop van de voetzoolreflex waarbij bij prikkeling van de voetzool de grote teen omhoog beweegt en de overige tenen spreiden; een syptoom bij aandoeningen van de piramidebaan
Bacilstaafvormige bacterie
BacillurieAanwezigheid van bacillen in de urine
Bactericidebacteriëndodend middel
BacterieEencellig kernloos micro-organisme ook wel microbe
Bacterinmieaanwezigheid van bacteriën inhet bloed
Bacterioïdgelijkend op bacteriën
Bacteriologischmet betrekking tot bacteriën
Bacteriostaticumstof die de toename van bacteriën belemmert
Balanitisontsteking van de eikel
Ballismezenuwaandoening met onwillekeurige werp- of trapbewegingen in armen of benen vaak aan één zijde van het lichaam
Bandageverband breukband of buikband
Bandagerenverband aanleggen verbinden
bantingkuurvermageringskuur die uitgaat van het matig eten van hoofdzakelijk proteïnen (vlees vis ei kaas etc.) en onthouding van koolhydraten (brood aardappels suikers etc.) en vetrijke spijzen genoemd naar grondlegger William Banting
barbituraatslaapmiddel
BaroceptorOf baroreceptor; zintuigcellen die 1) gevoelig zijn voor drukverschillen o.a. in de wand van de aorta belangrijk voor bloeddrukregulatie en/of die 2) gevoelig zijn voor de zwaartekracht
barotraumabeschadiging van organen of weefsels door plotselinge luchtdrukverschillen
Barrierbarriëre
baryacusisof baryekoia hardhorigheid synoniem van dysacusis
Basaalmet betrekking tot een stof die zout vormt
Basestof die zout vormt
basilioomook basalioom. 1) basale-cellen kanker 2) synoniem van ulcus rodens
Benignegoedaardig
Benzodiazepinenbepaalde groep middelen met rustgevende; slaapverwekkende en/of spierverslappende eigenschappen (benzodiazepinen)
Beschermendbeschermend
Beta-Blokkeerdergeneesmiddel dat de bloeddruk regelt
Bèta-blokkersbepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk; bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-blokkers)
Bèta-sympaticolyticabepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk; bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-sympaticolytica)
Bifasischin twee tijden verlopend
Bilateraalin twee richtingen
Biliairmet betrekking tot gal
Bio-Equivalentmet dezelfde kracht en uitwerking
Bioavailabilitybiodisponibiliteit
Biochemischmet betrekking tot de omzetting van stoffen in levende wezens
Biodegradatienatuurlijke afbreekbaarheid
Biologischmet betrekking tot levende wezens
Biopsieweefselonderzoek
Biosyntheseaanmaak op natuurlijke manier
Biotransformatieomvorming van stoffen binnen het levende weefsel
Blefaritisontsteking van een ooglid
Blisterverpakkingverpakking van plastic
Bloedglucoseregulerende middelenbloedsuikerregulerende middelen
Bloedglucoseverhogende middelenbloedsuikerverhogende middelen
Bloedglucoseverlagende middelenbloedsuikerverlagende middelen
Blokstremming
Bolusinjectiezware inspuiting in één keer
Borborygmusdarmgeruis
Bradycardieongewoon langzame hartslag
Bradykinesieverlangzaming van de bewegingen
Bradypnoevertraagde ademhaling
Breedspectrummet een breed werkingsgebied
Bronchiaalmet betrekking tot de luchtpijp-takken
Bronchinctasieverwijding van de luchtpijn-vertakkingen
Bronchitisontsteking van de luchtpijptak
Bronchoconstrictievernauwing van de luchtpijp-takken
Bronchodilatatieverwijding van de luchtpijp-takken
Bronchopneumonielongontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken
Bronchopulmonairmet betrekking tot de lucht-pijptakken en de longen
Bronchospasmekramp van de luchtpijptakken
Bronchusluchtpijptak
Buccaalvan de wang
Buccofaryngeaalmet betrekking tot de mond en de keel
Bulbairmet betrekking tot het verlengde merg
Bulleusblaarvorming
Bursitisontsteking van een slijmbeurs