Medische terminologie met de letter C

Hieronder vind je medische termen beginnende met de letter C.

Cachexieuitputting van het lichaam
cachinnatioonnatuurlijk lachen dwanglach
cacuminaalm.b.t. het cacumen d.i. de top van een orgaan
caecitasblindheid
caecumbegin van de dikke darm (colon) blinde darm
caecusblind blind eindigend
Calcificatieverkalking
Calcinmieaanwezigheid van calcium in het bloed
Calciurieaanwezigheid van calcium in de urine
callosustot nieuw weefsel vergroeiend
calluseelt
Candidiasisschimmelziekte van huid en slijmvliezen
canthusooghoek
Canulebuisje
Capaciteitbevattingsvermogen
Capillairhaarvat
capsulakapsel. 1) capsule voor een geneesmiddel (omhulsel) 2) omhullend weefsel of vlies dat een groter deel omsluit zoals een gewrichtskaspel (capsula articularis)
caputhoofd bijv. caput femoris (kop van het dijbeen)
caput coliblinde darm
CARAlongaandoeningen vaak gepaard gaande met terugkerende perioden van benauwdheid en hoesten (CARA)
Carcinogeenkankerverwekkend
Carcinoomkankergezwel
Cardiaalmet betrekking tot het hart
Cardiogeendoor het hart veroorzaakt
Cardiologischmet betrekking tot hartziekten
Cardiomegaliehartvergroting
Cardiomyopathiehartspierziekte
Cardiopathiehartziekte
Cardiopulmonaalcardiopulmonair
Cardiorespiratoirmet betrekking tot hart en ademhaling
Cardioselectiefwat alleen op het hart inwerkt
Cardiotonischwat de werkzaamheid van het hart bevordert
Cardiotoxischgiftig voor het hart
Cardiovasculairmet betrekking tot hart en bloedvaten
Cariëstandbederf
Castratieontmanning
Cataractgrijze staar
Catarreslijmvliesaandoening
Catheterslangetje
Catheterisatieinbrengen van een slangetje
Caudaalmet betrekking tot het staart-uiteinde
Causaaloorzakelijk
Causticusbijtend
Caviteitgaatje door tandbederf
Cefalalgiehoofdpijn
Cellulitisontsteking van het onderhuidse bindweefsel
Celmembraanomhulsel van de cel
Cerebellairmet betrekking tot de kleine hersenen
Cerebraalmet betrekking tot de grote hersenen
Cerebrospinaalmet betrekking tot hersenen en ruggemerg
Cerebrovasculairmet betrekking tot de bloedvaten in de hersenen
Cerebrovasculair accident (CVA)beroerte/herseninfarct; ook wel attack of hersenbloeding genoemd
Cerumenoorsmeer
Cervicaalmet betrekking tot de hals en de nek
Cervix Uteribaarmoederhals
Chelatiehet ontstaan van kalk in de bloedvatwanden
Chemischscheikundig
Chemoreceptorcel die gevoelig is voor scheikundige prikkels
Chemotherapeuticumscheikundig bereide stof tegen ziekteverwekkers
Chemotherapiebehandeling van ziekten met scheikundige stoffen
Chirurgischheelkundig
Chloasmalevervlekken
Cholangiografiezichtbaar maken van galwegen
Cholangitisontsteking van galwegen
Cholecystitisontsteking van de galblaas
Cholelithiasisgalsteenziekte de aanwezigheid van galstenen in de galblaas
Cholereticumstof die de galvorming bevordert
Cholestaseonderbreking van de galafvoer
Cholesterolgalvet
Cholinergcholinergisch
Choreadans
Chromosomaalmet betrekking tot de chromosomen
Chronischslepend/continu/langdurig
Chronotroopwat tijd of tempo beïnvloedt
Cicatrisatielittekenvorming
Circulatiebloedsomloop
Cirroseleveraandoening
Classificatierangschikking
Claudicatiemank lopen
Clearancezuivering
Climacteriële klachtenovergangsklachten (climacteriële klachten)
Clitoraalmet betrekking tot de kittelaar
Cloacariool
Clonischritmisch samentrekkend
Coënzymehittebestendig deel van een giststof
Coïtusgeslachtsgemeenschap
Coördinatieonderlinge afstemming
Coagulatiestolling
Cochleairmet betrekking tot het slakkehuis
Cognitiefmet betrekking tot het denkproces
Colitisontsteking van de dikke darm
Colitis ulcerosaterugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed
Collageenlijmvormend
Collapsflauwte
Colloïdaalmet betrekking tot een vloeibare oplossing
Collyriumoogspoeling
Colopathieaandoening van de dikke darm
Colorectaalmet betrekking tot de karteldarm en de endeldarm
Coma hepaticumcoma ten gevolge van leverziekten (coma hepaticum)
Comateusin volkomen bewusteloosheid
Combinatieverbinding
Comedomeeëter
Commensaalonschadelijke gastkiem
Commotioschudding
Compatibelin staat samen te gaan
Compensatieherstel van het evenwicht
Competitiefdie elkaar bestrijden of tegenwerken
Complementaanvulling
Complementairaanvullend
Complexingewikkeld
Complicatiebijkomende ziekte
Componentbestanddeel
Concentratiesterkte van een oplossing
Conceptiebevruchting
Concomiterendbegeleidend
Concreetsamengegroeid
Conditietoestand waarin iemand verkeert
Conductiegeleiding
Condylomavijgwrat
Confusieverwardheid
Congenitaalaangeboren
Congestiebloedophoping
Conjugatiebinding
Conjugatusgekoppeld
Conjunctivitisbindvliesontsteking
Conservatiefop behoud gericht
Conserverenin stand houden
Constipatiehardlijvigheid
Constipatie/obstipatieverstopping
Constitutioneeldoor de bouw bepaald
Contactaanraking
Contactdermatitishuidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat
Contaminatieverontreiniging
Continuvoortdurend
Contra-Indicatietegenaanwijzing
Contraceptiegebruik van voorbehoedmiddelen
Contraceptivumvoorbehoedmiddel
Contractiesamentrekking
Contractiliteitvermogen zich te kunnen samentrekken
Contractuurblijvende samentrekking
Contrastmiddelcontrast-stof
Contusiekneuzing
Contusio cerebriHersenkneuzing
Convalescentieperiode van herstel
Conventioneelwat door het vaste gebruik bepaald is
Conversieomzetting
Convulsiestuip/toeval
coprostaseOphoping van harde ontlasting (faeces poep) bij obstipatie (verstopping van de darm). Coprostase kan behandeld worden met het toedienen van laxeermiddelen. Synoniem van constipatie.
Cor Pulmonaleaandoening van de rechterhart-helft door overbelasting
Corneahoornvlies
Coronairmet betrekking tot de kransslagaders van het hart
Corpus Luteumgeel lichaam
Correctieverbetering
Correlatieverbetering
Corresponderenovereenstemmen met
Cortexschors
Corticaalmet betrekking tot de schors
Corticosteroïdebijnierschorshormoon
corticosteroïdenbijnierschorshormonen (corticosteroïden) (met o.a. een ontstekingsremmende werking)
Cosmeticumschoonheidsmiddel
Coxalgieheuppijn
Craniaalmet betrekking tot de schedel
Creatininemieteveel aan afbraakprodukten in het bloed
Crisisernstige ziekteaanval
Criteriumtoets
cumarinederivatenmiddelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan (cumarinederivaten)
Cumulatieftoenemend
Curariserenspierontspanning teweegbrengen met een geneeskrachtig aftreksel
Curatiefheilzaam
Curettageuitkrabbing
Curvekromme lijn
Cutaanmet betrekking tot de huid
CVA (cerebrovasculair accident)beroerte/herseninfarct; ook wel attack of hersenbloeding genoemd (CVA (cerebrovasculair accident))
Cyanoseblauwzucht
cyanoseblauwe verkleuring van de lippen; tong; de huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose)
Cyclischwat regelmatig terugkeert
Cycloderm
Cycloplegieverlamming van het aanpassingsvermogen van het oog
Cyclusregelmatige reeks
cysteblaas met stroperige inhoud
Cystitisblaasontsteking
Cystoscopieonderzoek van de blaas
Cytochroomgiststof die ijzer bevat
Cytoplasmacelvloeistof
cytostaticamiddelen toegepast bij kanker (cytostatica)
Cytostaticumgeneesmiddel dat celgroei en celdeling remt
Cytotoxischgiftig voor cellen