Medische terminologie met de letter D

Hieronder vind je medische termen beginnende met de letter D.

DacryocystitisOntsteking van de traanzak wat voorkomt bij verkoudheid. Bij de chronische vorm van dacryocystitis is er sprake van ophoping van slijm of etter in de traanzak en tranenvloed.
Dacryomaof dacryops. Verstopping van een traanpunt.
Darmfloradarmbacteriën
DartreHuiduitslag
DauwwormVorm van atopisch eczeem bij zuigelingen en kleuters.
DeafferentatieOf: Desaferrentatie. Afwezigheid of sterke afname van zintuiglijke of sensibele prikkels (bij doofheid blindheid of zenuwlaesies)
DeanimatieKunstmatige toestand van langdurige hersendood waarbij alleen het hart nog contraheert (samentrekt) en de patiënt wordt beademd.
DebridementDébridement. Losmaking. 1. Chirurgische reiniging van wonden wondtoilet. 2. Verwijding van baarmoederhals bij de geboorte. 3. Verwijding van een natuurlijke opening om een vreemd voorwerp te verwijderen.
DebrisDébris Afval weefsel- en bloedresten na een verwonding.
DebulkingIn grootte of omvang afnemend bijvoorbeeld van een gezwel
DecerebratieOf Decerebrering. 1. Verwijdering van de hersenen. 2. Ophouden van hersenwerking. 3. Doorsnijding van de hersenstam waarbij activiteit van de grote hersenen uitvalt.
Decompensatieonvoldoende aanvulling
decompensatio cordishartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis)
decongestivamiddelen die slijmvlieszwelling tegengaan (decongestiva)
Decongestivummiddel dat zwelling vermindert
Decorumfatsoen
Decubitusdoorligwonde
Defecatiestoelgang
Defibrillatieelektrische behandeling van hartritmestoornis
Deficiëntietekort
Deficitgebrek
Degeneratiefwat aantasting veroorzaakt
Degradatieafbraak
Dehydratatiede-hydratie; tekort aan vocht in de weefsels; onttrekking van vocht aan de weefsels
Deliriumwaanzinnigheid; acuut psychische stoornis t.g.v. lichamelijke aandoening; vergiftiging of onthouding van middelen
Dementiegeesteszwakte
Demulcensstrelendgeneesmiddel; middel om huid; slijmvliezen enz. wekerte maken
Dendritischvertakt
Dentitietanden krijgen
Dependentafhankelijk
Depersonalisatievervreemding van zichzelf
depersonalisatievervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie)
Depigmentatieverdwijning van kleur
Depletielediging; ontlasten van lichaamsvloeistof
Depolarisatievermindering van de elektrische lading in een zenuwcel
Depressieneerslachtigheid
depressie(ernstige) neerslachtigheid (depressie)
Deprivatiegemis
Derivaatderivans; chemische verbinding; afgeleiduit een andere verbinding; afleidendmiddel
Dermatitishuidontsteking
dermatitishuidontsteking (dermatitis)
Dermatofytoseatletenvoet; huidschimmelziekte
Dermatologischmet betrekking tot de huidziekten
Dermatomycoseschimmelziekte van de huid
Dermatosehuidziekte
Dermografienetelroosschrift
Desensibilisatieongevoelig maken vooreen antigeen of allergeen
Desinfectansziektekiemdodendmiddel
Desoriëntatieverlies van besef voor tijden; ruimte; verwardheid
Desquamatievervelling
Detectieopsporing; ontdekking
Detergensgeneesmiddel dat zuivert
Detoxicatiede-toxificatie; ontgifting
Diabetessuikerziekte
Diagnosevaststelling van een ziekte
Diagnosticamiddelen voor het stellen van een diagnose
Dialysekunstnierbehandeling
Diametermiddellijn
Diaphoresiszweetafscheiding
Diarreebuikloop
Diastolischmet betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten
Diathermiedoorwarming van zieke organen
Diathesevatbaarheidvooreen ziekte
Differentiatieontwikkeling in een bepaalde richting; het zich ontwikkelen van cellen; weefsels etc. tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter.
Diffusievermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
Diffuuszonderscherpe begrenzing
DifterieKwaadaardige slijmvliesontsteking
Digestiefmet betrekking tot de spijsvertering
Digitalisatietoediening van geneesmiddelen bij hartziekten
Dilatatieverwijding
Diplopiedubbelzien
Directrechtstreeks
Discoidschijfvormig
discopathieveroudering of aandoening (pathie) van een tussenwervelschijf (discus).
Dislocatieongewone verplaatsing
Dispositieaanleg
Disseminerenuitzaaien
Dissociatieuiteenval
Distaalnaarhet einde van de ledematen toe
Distentieuitrekking
Distillerenzuiveren
Distorsieverstuiking
Distributieverdeling
Diureseafscheiding van urine
Diureticumurinedrijvend middel bevordert de urineproductie
Diurnuswat overdag plaatsheeft
Diverticulitisontsteking van de darmuitstulpingen
Documenterenstaven
Dominantieoverheersing
Donorgever
Dopingstimulerende middelen
Dorsaalaan de rugzijde
Doseringverstrekte hoeveelheid
Doseringsregimeregeling in verbandmet de toediening van geneesmiddelen
Dosishoeveelheidvan een geneesmiddel
Drainagevochtafvoering
Dubbelblindzondermedeweten van de zieke en de arts bijv. bij onderzoek nieuw geneesmiddel
Ductusafvoerbuis; kanaal
Duodenumtwaalfvingerige darm
Dura Materharde hersenvlies
Dysartrieuitspraakgebrek; spraakstoornis
Dyscrasiegestoorde gezondheid
Dysenterierode loop; bloeddiarree
Dysfagieslikstoornis
Dysforiesombere grondstemming
Dysfunctiegestoorde werking
Dysgenesiegebrekkige ontwikkeling
Dysgeusiesmaakstoornis
Dyskinesiebewegingsstoornis
Dysmennorroepijnlijke maandstonden
Dyspareunieparingspijn
Dyspepsiegestoorde spijsvertering
Dysplasieongewone ontwikkeling; misvorming; abnormale vorming en groei van weefsel
Dyspnoekortademigheid
Dystoniestoornis in de spierspanning
Dysuriemoeilijk of pijnlijk urineren