Medische terminologie met de letter H

Hieronder vind je medische termen beginnende met de letter H.

H2 receptorantagonistenmiddelen toegepast bij maagklachten (zoals zuurbranden) en maagdarmzweren (H2 receptorantagonisten)
Habitueeluit gewoonte
Haematemesisbloedbraken
Haematopoeticamiddelen die de aanmaak van bepaalde bloedcellen bevorderen
Hallucinatiezinsbedrog; waanvoorstelling
Hartblokbepaalde stoornis in de geleiding van het hart; leidend tot ritmestoornissen
Hartfalenonvoldoende pompkracht van het hart
Hartglycosidenmiddelen die de pompkracht van het hart bevorderen
Heesheidheesheid
Hematologischmet betrekking tot de leer van het bloed
Hematoombloeduitstorting in de huid
Hematuriebloedwateren
Hemeralopienachtblindheid
Hemiplegiehalfzijdige verlamming
Hemodialysebloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemofiliebloederziekte
Hemolysevernietiging van de rode bloedlichaampjes
Hemolytische anemiebloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed
Hemopathiebloedziekte
Hemoperfusiebloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemopontischbloedvormend
Hemoptonbloedspuwen
Hemorragiebloeding
Hemorroïdeaambei
Hemostasebloedstelping
Hemostaticabloedstelpend middel; middelen die de bloedstolling bevorderen
Heparineeen bepaald middel dat het vormen van bloedstolsels tegengaat
Heparinoïdenmiddelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan
Hepatischmet betrekking tot de lever
Hepatitisleverontsteking
Hepatobiliairmet betrekking tot lever en gal
Hepatocellulairmet betrekking tot de levercellen
Hepatomegalieleververgroting
Hepatotoxiciteitvergiftiging van de lever
Hepatotoxischwat de lever beschadigt
Herediteiterfelijkheid
Hermetischluchtdicht
Herniabreuk
Herpes Simplexkoortsuitslag
Herpes Zostergordelroos
Hirsutismeovermatige beharing
Histologischmet betrekking tot de weefselleer
Homeostasezelfregulering
Homogeengelijksoortig
Homoloogovereenkomstig
Hormonaalmet betrekking tot hormonen
Hospitalisatieopneming in een ziekenhuis
Humeralismet betrekking tot de schouder
Humeroscapulairmet betrekking tot de schouder en het schouderblad
Humorlichaamsvocht; vochtigheid
Humoraalmet betrekking tot de lichaamsvochten
Hydradatiechemisch proces waarbij water aan een scheikundige verbinding wordt toegevoegd
Hydro-Alcoholischmet betrekking tot water en alcohol
Hydrocephaluswaterhoofd
Hydrofielwateropslorpend
Hydrofoobwaterafstotend
Hydrolysesplitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water
Hygiënischmet betrekking tot de lichaamszorg
Hyperaciditeitovermaat van zuurafscheiding in de maag wat kan leiden tot zuurbranden
Hyperaldosteronismeverhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors
Hyperalgesieverhoogde gevoeligheid voor pijn
Hyperbaaronder verhoogde druk
Hypercapniete hoog CO2 gehalte van het bloed
Hyperemesisovermatig braken
Hyperemiebloedaandrang; overmatig bloedgehalte van een orgaan of lichaamsdeel
Hyperesthesieovermatige gevoeligheid
Hyperglykemieverhoogd suikergehalte in het bloed
Hyperhidrosisovermatige zweetafscheiding
Hyperkaliëmiete hoge kaliumspiegel in het bloed
Hyperkeratoseovermatige verhoorning van de huid
Hyperkinesieovermatige bewegingsdrang
Hyperlipidemieverhoogd vetgehalte in het bloed
Hypermagnesiëmiete veel magnesium in het bloed soms gepaard gaande met sufheid; lage bloeddruk; lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart
Hypernatriëmiete veel natrium in het bloed gepaard gaande met rusteloosheid; spierzwakte; sufheid; stuipen en mogelijk bewusteloosheid
Hyperostosebeenuitwas; op verschillende plaatsen optredende botverdikking
Hyperplasiebovenmatige vermeerdering van weefsel
Hyperpyrexiehoge koorts
Hyperreflexieverhoogde beantwoording van prikkels; verhoging van reflexen
Hypersecretieverhoogde afscheiding
Hypersensitiviteitverhoogde gevoeligheid
Hyperstimulatieovermatige prikkeling
Hypertensieverhoogde bloeddruk
Hyperthermieverhoogde lichaamstemperatuur
Hyperthyroïdeovermatige werking van de schildklier
Hypertonieverhoogde spanning
Hypertrichoseovermatige haargroei
Hypertrofiebovenmatige groei
Hyperuricemiete hoog urinezuurgehalte in het bloed (zoals bij jicht)
Hyperurikemieovermaat aan urinezuur in het bloed
Hyperventilatieangstige ademhaling; overbeademing
Hypervitaminoseovermaat aan vitamine
Hypervolemiete groot bloedvolume
Hypnoticaslaapmiddelen
Hypnotischmet betrekking tot hypnose (een tijdelijke trance-achtige toestand)
Hypoacousishardhorigheid
Hypochondrieoverdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid
Hypodermaalonder de huid toegediend
Hypofysairmet betrekking tot het hersenaanhangsel
Hypoglykemiete laag gehalte aan bloedsuiker
Hypogonadismeonvoldoende werking van de geslachtklieren
Hypokaliëmieverlaagde kaliumspiegel van het bloed
Hypokaliëmiete weinig kalium in het bloed; in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid
Hypomagnesiëmiete weinig magnesium in het bloed
Hypomanielichte vorm van ziekelijke aandrift
Hypomanielichtere vorm van overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie
Hyponatriëmiete weinig natrium in het bloed
Hypoplasieonvoldoende ontwikkeling
Hyposensibilisatievloeistoffenmiddelen die worden gebruikt om de overgevoeligheid voor een bepaalde stof te verminderen
Hypotensielage bloeddruk
Hypotensiefwat de bloeddruk verlaagt
Hypothalamischmet betrekking tot een deel van de tussenhersenen
Hypothermieonderkoeling
Hypotheseveronderstelling
Hypothyroïdieonvoldoende werking van de schildklier
Hypotonieverlaagde spierspanning
Hypotrofieonvoldoende groei
Hypourikemieonvoldoende urinezuur in het bloed
Hypoventilatietekortschietende ademhaling
Hypovitaminosetekort aan vitamine
Hypovolemieonvoldoende bloedtoevoer
Hypoxemiezuurstoftekort in het bloed
Hypoxiezuurstoftekort in de weefsels
Hysterectomieverwijdering van de baarmoeder