Medische terminologie met de letter I

Hieronder vind je medische termen beginnende met de letter I.

I.C. (intensive care)intensieve zorg
Iatrogeendoor medisch ingrijpen veroorzaakt
Ichthyosevisschubbenziekte
Icterusgeelzucht
Identiekvan dezelfde oorsprong
Identificatievereenzelviging
Idiopathischvan onbekende oorzaak
Idiosyncrasieaangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen
Ileitisontsteking van de kronkeldarm
Ileusbelemmering van de darmwerking
Immaturiteitonrijpheid
Immobilisatieonbeweeglijk maken
Immunisatieopwekken van onvatbaarheid
Immuniteitonvatbaarheid voor een ziekte
Immunogeenwat onvatbaarheid veroorzaakt
Immunologischmet betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden
Immunomodulantiamiddelen die invloed hebben op de natuurlijke afweer
Immunosuppressivamiddelen die de natuurlijke afweer onderdrukken
Immunosuppressivumafweeronderdrukker
Immuunonvatbaar
Impetigoetterige huidontsteking
Implantatieinplanting
Implicatieverwikkeling
Impotentieonvermogen tot geslachtsgemeenschap
Impregnatiebinnendringen van de zaadcel in de eicel
In Situop de gewone plaats
In Vitroin een reageerbuis
In Vivoin het levende organisme
Inactiefonwerkzaam
Inadequaatniet passend
Incarceratieinklemming
Incidenteelbijkomend
Incidentievoorkomen per jaar
Incisieinsnijding
Incisiefsnijdend
Inclusiefmet inbegrip van
Incompatibelonverenigbaar
Incontinentieonvermogen om urine of ontlasting op te houden
incontinentieniet kunnen ophouden van urine en/of ontlasting (incontinentie)
Incorporatievermenging
Incubatie1. sluimeren (niet actief zijn) van een ziektekiem 2. laten groeien van bacteriën (kweken) in een thermostaat
incuberenincubatie - 1. sluimeren (niet actief zijn) van een ziektekiem 2. laten groeien van bacteriën (kweken) in een thermostaat 3. uitbroeden van eieren.
Indicatieaanwijzing
Indicatiefaanduidend
Indicerenaanwijzen
Indirectniet rechtstreeks
Individueelafzonderlijk
Inductiegevolgtrekking
Induratieverharding
Inertietraagheid
Infantielkinderlijk
Infarctplaatselijke bloedeloosheid van weefsel
Infaustongunstig
Infectiebesmetting met ziektekiemen
Infiltratievochtafzetting
Inflammatieontsteking
Influenzagriep
Infusietoedienen van vloeistoffen
Infuusvochttoediening in de bloedvaten
Ingestieinnemen van voedsel en drank
Inguinaalmet betrekking tot de liesstreek
Inhalatieinademing van dampen
Inherentsamengaand
Inhibitieremming
Initiële Dosisaanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel
Initiaalinitieel
Injectieinspuiting
Innervatiezenuwwerking
Inoperabelniet meer heelkundig te behandelen
Inotroopvan invloed op de hartspier
Insertieaanhechting
Insomniaslapeloosheid
Inspiratieinademing
Instabiliteitonbestendigheid
Instillatieindruppeling
Instructieorder
Insufficiëntieonvoldoende werking
Insufficiëntieontoereikende werking
Insultaanval
Intactin goede staat
Integriteitongeschonden toestand
Intelligentieverstandelijke begaafdheid
Intensiteitsterkte
Intensive care (I.C.)intensieve zorg
Intentietremorbeving bij beweging
Interactieonderlinge beïnvloeding
Intercostaaltussen de ribben
Interferentieverstoring
Interindividueelvan mens tot mens verschillend
Intermediairin het midden liggend
Intermitterendmet onderbrekingen
Interninwendig
Interpretatieuitleg
Interstitiële nefritisontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine; koorts en pijn in de flanken
Interstitieeltussenliggend
Intertrigowondpijn van de huid
Intervaltussenperiode
Interventieingreep
Intervertebraaltussen twee wervels
Intestinaalmet betrekking tot de darm
Intolerantieonvermogen om te verdragen
Intoxicatievergiftiging
Intra-Individueelbij dezelfde mens verschillend
Intra-Oculairin het oog
Intramusculairin de spier
Intrathecaalbinnen de hersen- of ruggemergsvliezen
Intravasaalintravasculair; in een (bloed)vat
IntraveneusIn de ader
Intrinsiekwezenlijk
Intubatieinbrengen van een buis
Invaliderenongeldig maken
Invasiefwaarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt
Invertsuikermengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker
Involutienatuurlijke veroudering
Ionisatieontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes)
Ionogrambeeld van de ontleding in ionen
Iridocyclitisgepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam
Iritisregenboogvliesontsteking
Irreversibelonomkeerbaar
Irrigatiebesproeiing
Irrigatieuitspoeling
Irritatieprikkeling
Ischemieplaatselijk tekort aan bloedtoevoer
isocoorgelijk van grootte (bijv. bij pupillen)
Isolerenafsluiten
Isotonischisotoon; van gelijke osmotische druk als de omgeving