Medische terminologie met de letter L

Hieronder vind je medische termen beginnende met de letter L.

Labielonstandvastig; wankelbaar
Laceratieweefselverscheuring
Lacrimaalmet betrekking tot tranen
Lactatieborstvoeding
Laryngitisslijmvliesontsteking van het strottehoofd
Lassitudovermoeidheid
Latentsluimerend
Latentietijdtijd tussen prikkeling en reactie
Lateraalzijdelings
Laxativummiddel dat de stoelgang bevordert
Lenticulairlensvormig
Lesieletsel
Letaaldodelijk
Lethargieziekelijke slaaptoestand
Leukemiebloedkanker
Leukocytairmet betrekking tot de witte bloedlichaampjes
Leukocytosete veel witte bloedcellen
Leukopenievermindering van het aantal witte bloedlichaampjes
Leukoplakiewitte vlekken; plekvormige witte verkleuring van slijmvlies door chronische ontsteking
Leukorroewitte vloed
Levercirroseernstige leverziekte gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel
Leverfunctiewerking van de lever
Libidogeslachtsdrift
Lichenificatiehuidverdikking
Ligamentbindweefselband
Limbischmet betrekking tot een rand
Lineairlijnvormig
Lipidevetachtige stof
Lipidenverlagende middelenmiddelen die vetten (o.a. cholesterol) in het bloed verlagen
Lipodystrofiestoornis in de vetstofwisseling
Lipofieldoor vet aangetrokken
Lipoproteïneverbinding van eiwit en vetachtige stof
Liposoomvetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin
Liquifilm
Liquorvloeistof
Lithiasismiddelenmiddelen tegen gal- of nierstenen
Livedoblauw-zwarte huidverkleuring
Lobuskwab
Lochiakraamvloed
Locomotorischmet betrekking tot verplaatsing
Locoregionaalin hetzelfde lichaamsdeel
Lokaalplaatselijk; van beperkte omvang
Lokalisatieplaatsbepaling
Longemfyseemlongaandoening als gevolg van verlies van elasticiteit van het longweefsel gepaard gaande met (ernstige) kortademigheid (longemfyseem)
Luetischdoor de geslachtsziekte veroorzaakt
Lumbaalmet betrekking tot de lende
Lumbagspit; lendenpijn
Lumennatuurlijke holte
Luxatieontwrichting
Lyell syndroomernstige; acute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell syndroom)
Lymfadenopathieafwijking van de lymfeklieren
Lymfocytairmet betrekking tot de witte bloedlichaampjes
Lymfoomlymfekliergezwel
Lymphangitisontsteking van de lymfevaten
Lyofilisaatresultaat van vriesdroging
Lytischoplossend
lytische laesiesEen lytische laesie is destructie (afbraak) van bot dat te wijten is aan een ziekteproces zoals kanker. Als kankercellen uitzaaiingen hebben in het bot (beenweefsel) kan dit de botstructuur veranderen. Het proces waarbij delen van het bot worden beschadigd wordt osteolyse (osteolysis) genoemd. Lytische leasies kunnen het bot verzwakken en vergroten het risico op botbreuken of andere problemen. Bij uitzaaiingen ervaren de patiënten vaak pijn.