Medische terminologie met de letter M

Hieronder vind je medische termen beginnend met de letter M.

Maagdarmulceramaag- en darmzweren
Maceratieverweking
Maculavlek; in de dermatologie wordt de medische term 'macula' gebruikt voor een kleurverandering van de huid, zonder dat de huid verheven, ruw, ingezonken of op een andere manier is veranderd.
Maculopapuleusmet vlekken gepaard
Malabsorptiegebrekkige opname van voedingsstoffen
Malaisegevoel van onwelzijn
Malformatiemisvorming
Malignekwaadaardig
Maligne neurolepticasyndroomernstige aandoening als gevolg van gebruik van neuroleptica; die zich kan uiten in spierstijfheid; sterke bewegingsdrang; hoge koorts; transpiratie; speekselvloed; verminderd bewustzijn
Mammairmet betrekking tot de vrouwelijke borstklier
Manieziekelijke neiging
Manie; manische perioden(perioden van) overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie
Manifestonmiddellijk herkenbaar
Manifestatiewaarneembaar verschijnsel
Manischziekelijk aangelegd
Manische depressiviteitterugkerende perioden van overdreven opgewektheid afgewisseld met perioden van ernstige neerslachtigheid
Maskerenverbergen
Massagemanuele behandeling
Massiefsterk
Masticatoirmet betrekking tot het kauwen
Mastitisonsteking van de borstklier
Mastocytmestcel
Mastodyniepijn in de borstklier
Mastoiditisontsteking van het slaapbeen; veroorzaakt door ontsteking van het middenoor
Maxillairmet betrekking tot de bovenkaak
Maximaalhet grootst mogelijk
Maximumgrootst mogelijke hoeveelheid
Mechanismesamenstel van bewegende delen
Mediërenbemiddelen
Mediaanop de middellijn
Mediatorhulpmiddel
Medicamentmedicijn
Medicatievoorschrijven van geneesmiddelen
Medicinaalgeneeskrachtig
Medischgeneeskundig
Medullairmergachtig
Megacolonvergrote karteldarm
Megaloblastairmet vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes
Melaenazwarte stoelgang
Melancholieernstige neerslachtigheid
Melanoomontaarde moedervlek
Melanosedonkere verkleuring
Membraandun vlies
Menarcheeerste maandstonden; begin van de menstruatie en daarmee de puberteit
Mengbaarwat gemengd kan worden
Meningitishersenvliesontsteking
Menopauzeovergangsjaren
Menorragiehevige maandstonden
Menstruatiemaandstonden
Mentaalverstandelijk
Mesentericusmet betrekking tot het darmscheil
Metabole acidoseverzuring van het bloed
Metabolietstofwisselprodukt
Metabolisatieomzetting in de stofwisseling
Metabolismestofwisseling
Metaplasieweefselvormverandering
Metastaseuitzaaiing
Meteorismewindzucht; opgeblazenheid
Methemoglobinemieaandoening van de bloedkleurstof
Metrorragieonregelmatige baarmoederbloeding
Micelkleine vetdruppel
Microbiologischmet betrekking tot de kleinste levende wezens
Microcirculatiebloedsomloop door de kleinste slagaders
Micrografiezeer klein handschrift
Microgrammiljoenste gram
Microniserenverpulveren
Microorganismekleinste levend wezen
Microscopischvoor het blote oog onzichtbaar
Microsomaalkleinste deeltje in een cel betreffend
Microsporumhuidschimmel met kleine sporen
Microvillusbijzonder kleine uitstulping van de celmembraan
Mictiehet lozen van urine
Mictiestoornismoeilijkheden bij het plassen
Migraineschele hoofdpijn
Milieuomgeving
Mimiekgezichtsuitdrukking
Mineralisatieafzetting van kalkzouten
Mineralocorticoïdehormoon uit de bijnierschors
Minimaalhet kleinst mogelijk
Minimaliserenals onbeduidend voorstellen
Minimumkleinst mogelijke hoeveelheid
Miosisvernauwing van de pupillen
Miotischwat de pupil vernauwt
Mitosegewone celdeling
Mobilisatiebeweeglijk maken
Mobiliteitbeweeglijkheid
Modificerenwijzigen
Modulatorplaatselijke stop in de weefsels
Moleculairbestaande uit moleculen (kleinste deeltje van stof; dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)
Monitoringbewaking
Monocomponentgeneesmiddel zonder nevenbestanddelen
Mononucleosevermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes
Monotherapiebehandeling met één geneesmiddel
Morbiditeitziektecijfer
Morfinomimetecumstof die als morfine werkt
Mortaliteitsterftecijfer
Motiliteitvermogen om spontaan te bewegen
Motorischmet betrekking tot beweging
Mucociliairmet betrekking tot slijmvlies en trilharen
Mucocutaanmet bestrekkint tot huid en slijmvliezen
Mucolyticumslijmoplossend middel
Mucopurulentslijmig en etterig
Mucosaslijmvlies
Mucosaprotectivamiddelen die het slijmvlies van de maag beschermen
Mucusslijm
Multidosisgrote hoeveelheid geneesmiddelen
Multiparavrouw die meer dan eens heeft gebaard
Multipelveelvoudig
Musculairmet betrekking tot de spieren
Musculair Relaxansmiddel dat de spieren ontspant
Musculatuurspierstelsel
Mutageenwat verandering teweegbrengt
Mutatiesprongsgewijze verandering
Mutismeonvermogen om te spreken
Myalgiespierpijn
Myastenia gravisbepaalde vorm van spierzwakte
Myastheniespierzwakte
Mycobacteriezuurvaste staafjesbacterie
Mycologischmet betrekking tot schimmels
Mycosedoor een schimmel veroorzaakte ziekte
Mycotischdoor schimmels veroorzaakt
Mydriasisverwijding van de pupillen
Mydriaticumpupilverwijder
Myelomatosemultipel botaantasting
Myeloomkwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerk
Myelosuppressieremmende werking op het beenmerg
Myelotoxischgiftig voor het beenmerg
Myocardinfarcthartinfarct
Myocarditisontsteking van de hartspier
Myoclonusplotselinge samentrekking van de spieren
Myopathiespierziekte
Myopiebijziendheid
Myositisspierontsteking