Medische terminologie met de letter N

Hieronder vind je medische termen beginnende met de letter N.

Nadeligkwalijk
Nadirvoetpunt
Narcoticumverdovend middel
Narcotische analgeticasterk werkzame pijnstillers
Nasaalmet betrekking tot de neus
Nasolacrimaalmet betrekking tot de neus en tranen
Natriureseuitscheiding van zouten met de urine
Nauseamisselijkheid
Necrolyseafsterving van weefsel
Necroseweefselversterf
Nefritisnierontsteking
Nefrolietniersteen
Nefropathienierziekte
Nefrotischmet betrekking tot nierziekten
Nefrotoxiciteitvergiftiging van de nieren
Nefrotoxischgiftig voor de nieren
Negatiefafwezig
Neonataalmet betrekking tot de eerste weken na de geboorte
Neoplastischgepaard gaand met nieuwvorming
Nervositeitzenuwachtigheid
Neuraalmet betrekking tot de zenuwen
Neuralgiezenuwpijn
Neuritiszenuwontsteking
Neurodermitishuidaandoening met lichte zenuwstoornissen
neuroforamende plaats waar de zenuw de wervelkolom verlaat
Neuroleptanalgesiepijnstilling
Neurolepticummiddel gebruikt bij geestesziekte
Neurologischmet betrekking tot de zenuwen
Neuromusculairmet betrekking tot zenuwen en spieren
Neuronaalmet betrekking tot een zenuwcel
Neuropathiezenuwziekte
Neurotischmet betrekking tot een ziekelijke houding
Neurotoxischgiftig voor het zenuwstelsel
Neurotransmitteroverbrenger van de zenuwprikkel
Neurovegetatiefmet betrekking tot het autonome zenuwstelsel
Neutralisatieopheffing
Neutrofielkleurbaar met neutrale kleurstoffen
Neutropenietekort aan witte bloedlichaampjes
Neveneffectbijwerking
Nidatieinnesteling
Nierfunctiewerking van de nieren
Niersteenverkalking in het nierbekken
Niersteenkoliekniersteenaanvallen
Niet-opioïden analgeticabepaalde groep van pijnstillende middelen (niet-opioïden analgetica)
Nihilniets
Nitratenmiddelen (nitraten) toegepast bij een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
Nocturnusnachtelijk
Nodeusknobbelig
Normalisatiein overeenstemming brengen met een norm
Normotensiefmet gewone bloeddruk
Nosocomiaaldoor verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt
NSAIDbepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID)
Nulliparavrouw die nog geen kind heeft gebaard
Nummulairter grootte van een muntstuk
Nutriëntvoedingsstof
Nycturieverhoogde urinelozing s nachts
Nystagmusoogsiddering