Medische terminologie met de letter P

Hieronder vind je medische termen beginnend met de letter P.

Pacemakergangmaker; hartprikkelaar
Palliatiefverzachtend
Palpebraalmet betrekking tot het ooglid
Palpitatieklopping van het hart
Pancreasenzymenenzymen van de alvleesklier
Pancreatitisontsteking van de alvleesklier
Pancytopenievermindering van cellen in het bloed
Panniculitisontsteking van het onderhuidse vetweefsel
Papelhuidknobbeltje
Papillairvan papillen(knobbeltjes) voorzien
Papillitisontsteking van de papil (knobbeltje)
Papiloedeemwaterzucht van de papil
Paracentesedoorprikking
Paradoxaalin strijd met de verwachting
Paradoxale reactiestegenstrijdige reacties
Paradoxale reacties bij benzodiazepinesVooral bij kinderen en oudere patiënten kan in plaats van slaperigheid juist een tegenstrijdige reactie vaker optreden. Dit uit zich in onrust; opwinding; prikkelbaarheid; woedeaanvallen en waanvoorstellen.
Parallelevenwijdig
Paralyseverlamming
Parameterkenmerk
Paranoiaachtervolgingswaanzin
Paraplegieverlamming aan beide zijden van het lichaam
Parasitairdoor parasieten veroorzaakt
Parasympathicolyticamiddelen met een remmende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel
Parasympathicomimeticamiddelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel
Parasympathicomimeticumgeneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst
Parathyreoïdmet betrekking tot de bijschildklieren
Paraveneusnaast de ader
Parenchymklierweefsel
Parenteraaldoor inspuiting
Paresegedeeltelijke verlamming
Paresthesietinteling
Pariëtaaltot de wand behorend
Parkinsonismeziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson
Paronychiaontsteking van het nagelbed
Parotitisbof
Paroxismaalparoxistisch; in aanvallen optredend
Partikelklein deeltje
Partusbaring
Passageontlasting
Passiefniet zelfstandig werkzaam
Pathogeenstof die ziekte veroorzaakt
Pathologischziekte
Patiëntzieke
Peak Flowhoogste uitademingssnelheid
Pediatrischmet betrekking tot de kindergeneeskunde
Pediculicide en scabicide middelenmiddelen tegen (hoofd)luis en schurft
Pediculoseluizenplaag
Pelvicustot het bekken behorend
Pemphigusetterblaasjes
Penetratiebinnendringing
Penicillinaseverhoogde weerstand tegen penseelschimmel
Penismannelijk lid
Peptischwat de spijsvertering bevordert
Peptische aandoeningenmaagklachten (zoals zuurbranden) en maagdarmzweren
Per osdoor de mond
Perceptiewaarnemingsvermogen
Percutaandoor de huid heen
Perforatiedoorboring
Perfusievohcttoediening
Perianaalrondom de aars
Periarthritisontsteking rondom een gewricht
Pericarditishartvliesontsteking
Periduraalrond het harde hersenvlies
Perifeeraan de buitenzijde
Perifere doorbloedingsstoornissendoorbloedingsstoornissen van de armen en benen
Perinataalkort voor en na de geboorte
Perineaalmet betrekking tot de bilnaad
Periodiekperiodisch; regelmatig terugkerend
Perioraalrondom de mond
Periorbitaalrondom de oogkas
Peristaltiekdarmbeweging
Peritonitisbuikvliesontsteking
Perivasculairrondom de vaten
Permanentéén of meer jaren durend
Permanentblijvend
Permeabiliteitdoordringbaarheid
Pernicieusverderfelijk
Peroperatieftijdens een heelkundige ingreep
Peroraaldoor de mond; bijv. van een intubatie
Persistenspersisterend; blijvend; aanhoudend; hardnekkig
Perspiratiohuidademhaling
Pertussiskinkhoest
Perversieperversiteit; tegennatuurlijkheid; verdorvenheid
Pessariumvrouwenring
Petechieëkleine puntvormige huidbloedingen
Petit Mallichte aanval van vallende ziekte
Pigmentatieverkleuring
Pilo-erectierechtop gaan staan van lichaamsharen
Pityriasiszemelenuitslag
Placebogeneesmiddel zonder werking
Placentamoederkoek
Plasma-Expandergeneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt
Plasmaproteïneeiwit in het bloedplasma
Plasminogeeneiwit in het bloed
Pleuritisborstvliesontsteking
Plexusnetwerk van zenuwen of bloedvaten
Pneumonielongontsteking
Pneumopathielongziekte
Poliomyelitisontsteking van de grijze stof van het ruggemerg
Polyarthritisontsteking van meer dan één gewricht
Polydipsieverhoogd dorstgevoel
Polymorfveelvormig
Polyneuritisontsteking van verschillende zenuwen
Polypeptideketen van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren
Polytherapie
Polyurievermeerderde urinelozing
Polyvalentmeerwaardig
Populatiebevolking
Porfyrieverstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed
Positiefaanwezig
Post Partumna de bevalling
Posterioraan de achterkant
Postmenopauzaalna de overgangsjaren
Postnataalna de geboorte
Postoperatiefna een heelkundige ingreep
Postprandiaalna de maaltijd
Posttraumatischna een letsel
Postureelmet betrekking tot de houding
Potentiëringversterking
Potentialiseringversterking van de werking van een geneesmiddel door een ander
Potentiekracht
Potentieelmogelijk
Preëclampsieaanvang van stuipen
Precipitatieneerslag
Precordiaalvóór het hart
Precursorvoorloper
Predispositievatbaarheid
Preklinischvoor de ziekte merkbaar wordt
Preliminairvoorafgaand
Preloadvoorbelasting
Prematuurvoortijdig
Premedicatietoediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt
Premenstrueelvoor de maandstonden
Prenataalvoor de geboorte
Preoperatiefvoor de ingreep
Preparaatbereiding
Preputiumvoorhuid
Presentatieligging
Presynaptischhet dichtst bij synaps (contactplaats tussen twee neutronen of een neuron en een spier)
Preventievoorkoming
Priapismeaanhoudende oprichting van het mannelijk lid
Primairoorspronkelijk
Primovaccinatieeerste inenting met pokstof
Procedurewerkwijze
Procreatievoortplanting
Proctitisendeldarmontsteking
Produktievoortbrenging
Produktiefvoortbrengend
Profylaxevoorbehoeding
Progestageenzwangerschapshormoon; vrouwelijk geslachtshormoon
Prognosevoorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte
Progressiefvoortschrijdend
Prolapsuitzakking
Proliferatiesnelle vermenigvuldiging
Proportioneelevenredig
Proptosisuitpuiling van het oog
Propulsiefvoortstuwend
Prostaathyperplasie - benignegoedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie)
Prostaglandinevetzuur in het lichaam
Prostaglandinesynthetase-remmersbepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking
Prostatismevergroting van de voorstanderklier
Prostatitisontsteking van de voorstanderklier
Proteïneeiwit
Proteaseeiwitsplitsende giststof
Proteolytischeiwitsplitsend
Prothesekunstmatig lichaamsdeel
Protonpompremmersmiddelen toegepast bij maagklachten (zoals zuurbranden) en maagdarmzweren
Protozoprimitief ééncellig organisme
Protrombinebloedstollingsfactor
Protrusieuitpuiling
Proximaalhet dichtst bij
Prurigineusjeukend
Prusitusjeuk
Pseudomembraneusmet vorming van een schijnbaar membraan (vlies)
Pseudotumorschijngezwel
Psoriasisschubziekte
Psychiatrischmet betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen
Psychischgeestelijk
Psychogeendoor de geest veroorzaakt
Psycholepticumgeneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt
Psychologischmet betrekking tot het gevoelsleven
Psychomotorischmet betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt
Psychosegeestelijke stoornis
Psychosomatischmet betrekking tot het verband tussen geest en lichaam
Psychotroopwat de geest beïnvloedt
PTCAdotteren (PTCA)
Ptosisverzakking
Puberteit(geslachts)rijpheid
Puerperiumkraambed
Pulmonairmet betrekking tot de longen
Pulsatieklopping
Punctieprik
Pupildilatatiepupilverwijding
Purgatiefmiddel tegen verstopping
Purpurapuntvormige bloedingen
Purulentetterig
Pustuleusmet betrekking tot puisten
Pyelitisnierbekkenontsteking
Pyelonephritisontsteking van nier en nierbekken
Pylorusmaaguitgang
Pyodermieetterige huidziekte
Pyogeenetterverwekkend
Pyrexiekoorts
Pyrogeenkoortsverwekkend
Pyrosismaagzuur