Medische terminologie met de letter Q

Hieronder vind je medische termen beginnend met de letter Q.

Qrs-Complexgedeelte uit ECG
Qt-Intervaleen tijd in cyclus van het hart, die gemeten wordt met een ECG (electrocardiogram).
Quaternairviertallig
Quinolonengroep van sterk actieve, synthetische antibiotische geneesmiddelen.
Quintanavijfdendaagse koorts (febris quintana), voorkomend bij malaria: met een tussenpoos van drie dagen optredende aanvallen van koorts.