Medische terminologie met de letter R

Hieronder vind je medische termen beginnend met de letter R.

Radioactiviteitgevaarlijke straling
Radiografiefotograferen d.m.v. röntgenstralen
Radiologischm.b.t. de leer van de radioactiviteit
Radiotherapiebestrling
Ragadescheurtje
Raynaudfenomeenbleekheid van vingers of tenen
Reïnfectiehernieuwde besmetting
Reabsorptieterugresorptie (terugopslorping)
Reactieterugwerking
Reactiveringweer actief maken
Reactiviteitvermogen om te reageren
Reagensreageermiddel
Reagerenreactie veroorzaken
Rebound-effectterugslag
Rebound-verschijnselenhet terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate (Rebound-verschijnselen)
Receptvoorschrift
Receptorbestanddeel dat gevoelig is voor prikkels
Recidiefwederinstorting
Recidiverendterugkerend
Recipiëntontvanger
RecombinantDNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast
Reconstitutiebijeenbrengen van verschillende componenten
Reconvalescentieherstel na een ziekte
Rectaalmet betrekking tot de endeldarm
Recuperatieherstel van krachten
Recurrerendterugkomend
Reductiescheikundige herleiding
Referentieverwijzing
Reflectoorreflectorisch; m.b.t. een reflex
Reflexonwillekeurige reactie op bepaalde prikkels
Refluxterugvloeiïng
Refractairongevoelig
Refractiechirurgiebril vervangende operaties
Regeneratieherstelgroei
Regiostreek
Regionaalmet betrekking tot een bepaalde streek
Regressieachteruitgang
Regulatieaanpassing aan de normale toestand
Regurgitatieterugstroming
Rehydratieopheffing van uitdroging door toevoer van vocht
Relaxansmiddel dat ontspanning teweegbrengt
Relevantessentieel
Remissietijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen
Renaalmet betrekking tot de nier
Reninegiststof die de bloeddruk beïnvloedt
Renovasculairmet betrekking tot nieren en bloedvaten
Repetitiefzich herhalend
Replicatieverdubbeling van DNA tijdens celdeling; herhaling van een experiment
Reproduktievermenigvuldiging
Researchwetenschappelijk onderzoek
Resectieuitsnijding
Reservoirplaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen
Residuaalresidueel; overblijvend
Resistentbestand tegen
Resorptieopslorping
Respiratoirrespiratoor; m.b.t. de ademhaling
Responsantwoord
Restless Legsrusteloze benen
Resuscitatieopwekking uit schijndood
Retardvertraagde opneming in het lichaam
Retardatievertraging
Retentieophouding
Retinaalmet betrekking tot het netvlies
Retinopathienetvliesaandoening
Retractieterugtrekking
Retrobulbairachter de oogbol
Retrograadteruggaand
Retrosternaalachter het borstbeen
Reumaontsteking van de gewrichten
Reumatoïdop reuma gelijkend
Revaluatieherwaardering
Reversibelomkeerbaar
Revulsiefafleidend
Reye syndroomTengevolge van een virusinfectie (b.v. griep of waterpokken) al dan niet in combinatie met toediening van acetylsalicylzuur (een pijnstiller) voornamelijk bij kinderen voorkomende ernstige aandoening (Reye syndroom) met als verschijnselen: braken; sufheid
Rhabdomyolyseafbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen; koorts en roodbruine verkleuring van de urine
Rhinitisneusverkoudheid
Rhinopharyngitisontsteking van de neuskeelholte
Rhonchusreutelgeruis
RicketsEngelse ziekte
Rigiditeitstijfheid
Rinorroeneusdrop; hevige rinitis (ontsteking van het neusslijmvlies)
Risicofactoromstandigheid die de kans op ziekte vergroot
Risicopatiëntpaitënt die gevaar loopt om ziek te worden
Ritmestoornisstoornis in het kloppen van het hart
Routinematigzoals gewoonlijk
Rubefacientiawrijfmiddelen waardoor de huid warm en rood wordt; welke worden toegepast bij verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals bijvoorbeeld spierpijn
Rubellarodehond
Ruptuurverscheuring