Medische terminologie met de letter S

Hieronder vind je medische termen beginnend met de letter S.

Salicylismevergiftiging door gebruik van salicylpreparaten
Salinezouthoudend
Salivatiespeekselvloed
Salpingitisontsteking van de eileider
Saluretischmet betrekking tot een zoutuitwasser
Saprofytplant die van organisch afval leeft
Sarcoomkwaadaardig gezwel
Scabicide en pediculicide middelenmiddelen tegen schurft en (hoofd)luis
Scabiesschurft
Scarlatinaroodvonk
Schizofreniechronische aandoening perioden van verwardheid en psychose
Sciaticaheupjicht
Scleraharde oogrok
Scleroseziekelijke verharding
Scotoomblinde vlek in het gezichtsveld
Seborroetalgvloed
Secretieafscheiding
Secretieremmende middelenmiddelen die de maagsapafgifte remmen (secretieremmende middelen)
Secundairbijkomstig
Sedatiesufheid; slaperigheid
Sedativumkalmerend middel
Sedentairwie een zittend leven leidt
Sedimentbezinksel
Sedimentatiebezinking
Segmentonderdeel
Sekwesterdood weefsel
Selectiefuitkiezend
Semisynthetischvan scheikundige oorsprong
Seniliteitgeestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen
Sensibilisatiegevoelig maken
Sensorieelsensorisch; gewaarwordend; zintuiglijk; m.b.t. het bewustzijn
Septikemiebloedvergiftiging
Septischrottend
Septumtussenschot
Sequelaenasleep van een ziekte
Seroconversieomslag van seronegatief naar seropositief
Serologischmet betrekking tot serum
Serumbloedwei; het vloeibare van gestold bloed
Shocktoestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels door ondervulling van het slagaderlijk systeem
Shuntkunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten
Sick sinus syndroombepaalde stoornis in het hartritme
SigmoïdS-vormige bocht tussen colon decendens en endeldarm
Significantbelangrijk
Simultaangelijktijdig
Singultushik
Sinusaalmet betrekking tot een holte
Sinusitisontsteking van een bijholte van de neusholte
Skeletachtigmet betrekking tot het geraamte
Solutiooplossing
Solvensoplossend geneesmiddel
Somatischmet betrekking tot het lichaam
Somatotrofinegroeihormoon
Somnambulismeslaapwandelen
Somnolentieslaperigheid
Soporatiefsoporeus; m.b.t. diepe slaap; bewusteloosheid
Soufflehartgeruis
Spasmekramp
Spasmodischmet betrekking tot kramp
Spasmolyticamiddelen die (darm)kramp tegengaan
Spasmolyticumkrampstillend middel
Spasticiteitverhoogde spierspanning
Spastischkrampachtig
Speciessoort
Specifiekkenmerkend
Spectrumkleurenband
Spermatogenesevorming van zaadcellen
Spermicidestof die zaadcellen doodt
Sphinctersluitspier
Spieratrofievermindering van spierweefsel door het niet gebruiken van de spier of het niet meer kunnen gebruiken van een spier door een ziekte van het zenuwstelsel
Spierdystrofieerfelijke spierziekte met een geleidelijk optredende voorschrijdende spierzwakte
Spierrelaxantiaspierverslappende middelen
Spinaalmet betrekking tot de wervelkolom
Splenomegaliemiltvergroting
Spondylitiswervelontsteking
Sporadischniet algemeen voorkomend
Spottingdoorbraakbloeding
Spraynevel
Sputumfluim
Squameusschilferend
Stabilisatieevenwichtstoestand
Stabiliteitduurzaamheid
Standaarddosisgebruikelijke hoeveelheid
Standaardiserentot een éénheid brengen
Stasestilstand
Statistischcijfermatig berekend
Statusstand; toestand; dossier over patiënt in ziekenhuis
Steady Stateevenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik
Steatorroevetontlasting in grote hoeveelheid
Steatosevervetting
Stenosevernauwing
Sterilisatiehet doden van ziektekiemen
Steriliteitonvruchtbaarheid
Steroïdverbinding afgeleid van koolwaterstof
Stevens-Johnson syndroomernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts; rode vlekken op de huid; gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom).
Stimulansopwekkend middel
Stomatitisontsteking van het mondslijmvlies
Stomatologischmet betrekking tot de mondholte
Strabismusscheelzien
Stressspanning
Striahuidstriem
Structureelmet betrekking tot de opbouw van een geheel
Strumakrop
Stuporverminderd bewustzijn
Subacuutvan betrekkelijk korte duur
Subarachnoïdaalonder het spinnewebvlies gelegen
Subcapsulaironder een kapsel
Subconjunctivaalonder het oogbindvlies
Subcutaanonderhuids
Subjectiefpersoonlijk
Subklinischnog niet waarneembaar
Sublinguaalonder de tong
Substantiestof
Substitutievervanging
Substraatstof waarop een giststof inwerkt
Sudden death (plotselinge hartdood)In een zeer sporadisch geval is een plotselinge hartstilstand gemeld
Superinfectiebijkomende besmetting
Supervisietoezicht
Supineachteroverliggend; traag
Supplementbijvoeging
Suppositoriumzetpil
Suppressiefonderdrukkend
Suppuratieettering
Supraventriculairboven de hartkamers
Surditasdoofheid
Suspensievloeistof met onoplosbare deeltjes
Sympathicolyticamiddelen met een remmende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel
Sympathicomimeticummiddel met opwekkende werking
Sympatischmedegevoelig
Symptomatischmet betrekking tot ziekteverschijnselen
Symptomatische behandelingbehandeling van de verschijnselen zonder de onderliggende oorzaak te bestrijden
Symptomatologieleer van de ziekteverschijnselen
Symptoomziekteverschijnsel
Synaptischmet betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen
Syncopeplotseling bewustzijnsverlies
Syndroomziektebeeld
Syndroom (ziekte) van Alzheimerdementie (syndroom (ziekte) van Alzheimer)
Synergistischsamenwerkend
Synoviaalmet betrekking tot de slijmvliesbekleding
Synovitisgewrichtsontsteking
Synthesesamenstelling
Systematischstelselmatig
Systemischover het hele lichaam verspreid
Systolischmet betrekking tot de samentrekking van de hartkamers