Medische terminologie met de letter T

Hieronder vind je medische termen beginnend met de letter T.

Tachyaritmieonregelmatige
Tachycardiesnelle hartslag
Tachycardieversnelde hartslag (tachycardie)
Tendinitispeesontsteking
Tendovaginitispeesschede-ontsteking
Tenosynovitisontsteking van de peesschede
Tensiedruk
Tensio-actiefvan invloed op de oppervlaktespanning
Teratogeenwat misvormingen veroorzaakt
Teratologischmet betrekking tot misvormingen
Terminaalin het eindstadium
Testproef
Testiculairmet betrekking tot de teelbal
Tetanieverhoogde spierprikkelbaarheid
Tetanusklem
Thalamusgrijze stof van de tussenhersenen
Theoretischwat niet in de werkelijkheid voorkomt; m.b.t. op feiten en wetten berustende wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk is getoetst.
Therapeutischgenezend; op de geneeswijze betrekking hebbend
Therapiegeneeswijze; behandeling
Thermischmet betrekking tot warmte
Thermoregulatiehandhaving van warmte-evenwicht
Thoracaalmet betrekking tot de borstkas
Thromboflebitisaderontsteking met de vorming van een bloedstolsel; vaak te voelen als een pijnlijke wat harde streng met erboven een rode huid
Thrombolyticummiddel dat bloedproppen oplost
Thrombusbloedprop
Thyreomimeticumstof die de schildklierwerking stimuleert
Thyrostaticumstof die de schildklierwerking remt
Thyrotoxicoseovermatige produktie van schildklierhormoon
TIAvoorbijgaande stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen die weinig of geen restverschijnselen nalaat (TIA)
Ticzenuwtrekking
Tinea Pedisschimmelziekte aan de voet
Tinnitusoorsuizen
Titerhoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft
Tofusjichtknobbel
Tolerantieverdraagzaamheid
Tomografieröntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld
Tonischmet betrekking tot spanning
Tonsillitisamandelontsteking
Tonusspierspanning
Topischplaatselijk
Torsade De Pointesheel snelle hartwerking
Torsiedraaiing
Torticollisscheefhals
Toxemiebloedvergiftiging door organische gifstof
Toxiciteitgiftigheid
Toxicologischmet betrekking tot gifstoffen
Toxicomanieverslaving aan gifstof
Toxinegifstof
Toxischgiftig
Toxisch epidermale necrolyseernstige; plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid
Toxoplasmoseklierziekte veroorzaakt door het toxoplasma
Tracheitisontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp
Trachoomkorrelachtige ontsteking van het oogbindvlies
Tractusvezelbundel
Tranquillizermiddel dat opwindingstoestanden bedaart
Transaminasegiststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen
Transcutaandoor de huid heen toegediend
Transdermaaldoor de huid
Transferoverdracht
Transformatieverandering
Transfusieinbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel
Transitdoorvoer
Transitoirtransitoor; van voorbijgaande aard
Transmissieoverbrenging
Transplantatieoverplantig
Transuretraaldoor de urinebuis
Traumatischdoor een letsel ontstaan
Tremorbeving
Tricyclisch
Triggerzonepijnpunt
Trismuskaakkramp
Trivalentdriewaardig
Trofischmet betrekking tot de voeding van de weefsels
Trombo-emboliebloedvatverstopping door bloedprop
Trombocytenaggregatieremmersmiddelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan
Trombocytopenieverlaagd aantal bloedplaatjes
trombocytopeniebloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
Trombocytoseverhoogd aantal bloedplaatjes
Tromboflebitisontsteking van de vaatwand met vorming van bloedproppen
Trombosevorming van bloedprop in bloedvat of hart
Tubatube; trompetvormig
Tuberculeusmet betrekking tot tuberculose (door de tuberkelbacil veroorzaakte infectieziekte vnl. in de longen)
Tuberculostaticummiddel tegen tuberculose
Tubulairtubuleus; in de vorm van een buisje; buisjes betreffend
Tumorgezwel
Turnoververloop
Tympanumtrommelholte van het oor; het middenoor