Moleculair

bestaande uit moleculen (kleinste deeltje van stof; dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)

Gerelateerd