Myelosuppressie

remmende werking op het beenmerg

Gerelateerd