Osmotisch

door wederzijdse doordringing veroorzaakt

Gerelateerd