Premedicatie

toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt

Gerelateerd