Qt-Interval

een tijd in cyclus van het hart, die gemeten wordt met een ECG (electrocardiogram).

Gerelateerd