Quinolonen

groep van sterk actieve, synthetische antibiotische geneesmiddelen.

Gerelateerd