Quintana

vijfdendaagse koorts (febris quintana), voorkomend bij malaria: met een tussenpoos van drie dagen optredende aanvallen van koorts.

Gerelateerd