Seniliteit

geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen