Seniliteit

geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen

Gerelateerd