Spierdystrofie

erfelijke spierziekte met een geleidelijk optredende voorschrijdende spierzwakte

Gerelateerd