INDEX:

Posts Tagged: galstenen

De galblaas is een onderdeel van ons spijsverteringsstelsel. Het is dan ook geen verrassing dat uit verschillende studies blijkt dat voedingsfactoren invloed hebben op het ontwikkelen van galstenen (cholelithiasis). Hieronder staan een aantal voedingsfactoren op een rij die het risico op galstenen beïnvloeden:

  • Hoge calorie-inname: dit leidt tot overgewicht en bij … Lees verder »

De algemene risicofactoren voor galstenen worden samengevat met de 4 F’s: fat (overgewicht), forty (over de veertig), female (vrouwelijk) en fertile (vruchtbaar, kinderen gebaard). Uit onderzoek blijkt echter dat galstenen ook wel ontstaan ná een forse gewichtsafname (Ned Tijdschrift Geneeskd. 2004; 148:963).
In dit onderzoek betrof het mensen die voorheen een … Lees verder »

Vaak zal de aanwezigheid van galstenen in de galblaas (cholelithiasis) al worden verondersteld wanneer een arts de anamnese heeft afgenomen en een lichamelijk onderzoek heeft uitgevoerd. Het is echter zonder verder onderzoek niet mogelijk om een diagnose te stellen, daarom spreken we bij een vermoeden van galstenen na de anamnese … Lees verder »

Galstenen komen vaak voor, en zijn meestal familiair. De aanwezigheid van galstenen in de galblaas wordt cholelithiasis genoemd. Het aantal galstenen dat voorkomt varieert; er kunnen één of meer galstenen in de galblaas aanwezig zijn. Galstenen alleen veroorzaken geen klachten (stille galstenen); pas wanneer een galsteen de galgang verstopt (obstructie) … Lees verder »

Uitleg video galblaasverwijdering
Sinds de introductie van laparoscopische cholecystectomie (galblaasverwijdering) eind 1980 is het de voorkeurbehandeling geworden voor symptomatische galstenen. Tegenwoordig wordt meer dan 75% van de cholecystectomie operaties laparoscopisch uitgevoerd. De keuze voor laparoscopische cholecystectomie boven open cholecystectomy is begrijpelijk; de patiënt bereikt een beter cosmetisch resultaat met minder littekenweefsel, … Lees verder »

Scroll To Top