Thalamus

grijze stof van de tussenhersenen

Gerelateerd