Toxisch epidermale necrolyse

ernstige; plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid

Gerelateerd