Vagotenie

verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel